kktenis.pl

„LuxARmed” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyszyńskiego 9; 42-600 Tarnowskie Góry | tel. 662 204 574
NIP: 6452491407

Oferta gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii

Firma Handlowa "Ban-Art" Andrzej Bandurowski

w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 23, tel.: 602 632 996

 

Zapraszamy do nowo utworzonego gabinetu fizjoterapii i medycyny niekonwencjonalnej.

Posiadamy nowoczesny sprzęt:

urządzenie stacjonarne  do terapii sygnałem pulsacyjnym - 1szt.,

urządzenie przenośne  do terapii sygnałem pulsacyjnym - 2szt.,

aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej - 1 szt.,

 aparat do terapii falą uderzeniową - 1 szt.,

urządzenie do leczenia bólu i regeneracji tkanek - 1szt.,

wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa - 1szt.,

 wirówka kończyn górnych - 1szt.,

laser wysokoenergetyczny -1szt.,

urządzenie do głębokiej stymulacji kawitacyjnej - 1szt.,

 sprzęt do diagnostyki stóp PEDOBAROGRAFIA - 1szt.,

 urządzenie do terapii winback - 1szt.,

urządzenie do biorezonansu-1szt.,

generator plazmatyczny - 1szt.,

urządzenie do graficznego przedstawienia wyników biorezonansu - 1szt.,

biorezonator - 2 szt.,

generator częstotliwości - 2szt.,

urządzenia do miejscowej terapii zimnem i/lub ciepłem z masażem uciskowym oraz urządzenia do krioterapii miejscowej ciekłym azotem 1 kpl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego.

 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -

realna odpowiedź na realne potrzeby. 

Andrzej Bandurowski Firma Handlowa "BAN-ART" zrealizowała projekt pn. "Rozwój firmy Ban-Art poprzez wdrożenie nowoczesnych metod rehabilitacji i fizjoterapii, numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-123/15-01

 

Wartość całkowita projektu: 1 480 351,50 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 354 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 677 350,00 PLN


 

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MSP", Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średni przedsiębiorstwa", Typ projektu 13 Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów.


 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczył zakupu innowacyjnej aparatury do rehabilitacji i fizykoterapii. Sprzęt przeznaczony jest do leczenia pacjentów, w tym przede wszystkim do osób uprawiających sport, zgłaszających się z różnego rodzaju urazami i kontuzjami. Innowacyjne urządzenia pozwolą na dobór optymalnej metody leczenia i uzyskanie satysfakcjonujących efektów w krótszym czasie.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego.

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.